Kvalitet & Miljø

Kvalitesmålsætning & politik

I henhold til JEVIs idegrundlag, målsætning og politikker er kvalitetsmålsætning at udvikle, producere og markedsføres el-tekniske varmeløsninger, som overholder gældende love og myndighedskrav, samt lever
op til kundens krav.

Det er grundlæggende i vores dagligdag, at vi anvender kvalitetsstyringssystemet til at frembringe de
ønskede produkter, med høj kvalitet, innovation samt produktivitet for øje.

JEVIs service og varer skal være af så høj og ensartet kvalitet, så vores kunder opfatter det som et væsentlig aktiv, at handle med JEVI. 

Vores kunder skal have informationer om produktets egenskaber og begrænsninger således, at kunden har grundlag for at vælge rette produkt til rette anvendelse.

 

Miljømålsætning & politik

JEVI tilbyder miljøtilpassede produkter, og stiller derfor krav til vores forretningspartnere og sig selv.
Vores arbejdsmiljø er trygt for vores medarbejdere, ligesom vores omgivelser kan være trygge ved os.
Vi informerer åbent overfor vores medarbejdere og interessenter.

JEVI har et ansvar for, at:

  • Følge love og andre regler indenfor miljøområdet
  • Arbejde med løbende forbedringer
  • Udnytte ressourcerne på en effektiv måde, og minimerer risici

 

Se vores certifikater her:

ISO-9001-2015-JEVI.pdf

ISO-14001-JEVI.pdf

ATEX-JEVI.pdf